× Dashboard Contact FAQs Registreren Inloggen

Jong-Leren

Spreker(s)
Arnout Timmerman (Stichting Lezen en Schrijven)

Omschrijving
Media en onderzoeken maken veelvuldig melding van groeiende ontwikkelingsachterstanden bij jonge mensen. Het ontbreken van taalonderwijs, een beperkte woordenschat en een taalarme (thuis)omgeving, vergroten het risico op laaggeletterdheid aanzienlijk. De effecten van deze achterstanden zijn nog generaties lang voelbaar. Om de gevolgen op de (geestelijke) gezondheid, armoede/schulden en opvoeding te beperken is ingrijpen nodig.

Stichting Lezen en Schrijven werkt aan de ontwikkeling van dienstverlening voor jongvolwassenen. Door een concrete ondersteuningsvraag van het ROC Mondriaan in Haaglanden wordt in Delft en Rijswijk heden een pilot ontwikkeld met maatschappelijke partners (onderwijs, taalhuis, gemeenten, media en (andere) maatschappelijke organisaties). In deze pilot bestaat aandacht voor het bereik van jongvolwassenen en de leefwereld, fysiek en digitaal, van jongvolwassenen. Welke interventie werkt het beste, waarbij taal wordt gezien als middel en niet als doel? Hoe wordt het aanbod periodiek aangepast aan de veranderende vraag van de jongvolwassene?
Stichting Lezen en Schrijven en betrokken partners werken op dit moment aan een aanscherping van de beschikbare informatie en mogelijke interventies. Naar verwachting is veel aandacht voor de digitale wereld en social media. De start van de pilot is deels afhankelijk van de pandemie. De resultaten van de pilot zijn landelijk interessant en worden gedeeld in het Expertisecentrum.

Interessant voor jou omdat
Het thema aanpak laaggeletterdheid bij jongvolwassenen is actueel. Inzichten uit andere werkvelden naast onderwijs, zoals jongerenwerk, cultuur en media dragen bij aan een innovatieve leeraanpak, waarbij de leefwereld van de jongvolwassene ná school centraal staat en niet alleen het bestaande taalaanbod.

Type sessie
Statafelgesprekken

Thema(s)
Kennis en innovatie

Wanneer
donderdag 22 april 2021 van 14:30 tot 15:00 uur

Downloads
[LINK] Vrije tijd en dromen

De workshops en statafelgesprekken hebben een interactief karakter en hierdoor een maximum aantal deelnemers. Wees er dus snel bij!


naar boven