× Dashboard Contact FAQs Registreren Inloggen

Home literacy: niet het 'wat', maar het 'hoe', een paradigma shift

Spreker(s)
Arjen Scholten (Www.vinci-toponderwijs.nl)

Omschrijving
De achterstanden van lage SES leerlingen hangen voor een belangrijke deel samen met het hun gezinsachtergrond. In gezinnen met een lage SES wordt veel minder gepraat en voorgelezen. Als sinds de jaren 70 wordt, via ouderprogramma's, geprobeerd ouders te stimuleren thuis meer taalactiviteiten uit te voeren. De opbrengsten van dergelijke programma's vallen over het algemeen tegen. Met het programma www.pageturner-online wordt geprobeerd daar verandering in te brengen. Het programma is ontwikkeld met behulp van kennisexperts, onder andere uit de gedragswetenschap. Met deze kennisexperts is gekeken 'hoe' we ouders kunnen bewegen om hun gedrag te veranderen. Het programma stuurt niet op het aanleren van vaardigheden, maar op gewoontevorming. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitale prentenboeken. De effecten van het programma zijn onderzocht door onder andere de VU, met veelbelovende effecten. Ouders die deelnemen aan het programma gaan beduidend meer voorlezen.

Interessant voor jou omdat
Deze verdieping is interessant vanwege de andere blik: niet het 'wat' (voorlezen), maar het 'hoe' staat centraal in het perspectief van de gedragswetenschap. Verder wordt er veel samengewerkt met de wetenschap, door middel van kennisonderbouwing. Ook zijn de opbrengsten erg interessant.

Type sessie
De Verdieping

Thema(s)
Kennis en innovatie

Wanneer
donderdag 22 april 2021 van 12:15 tot 13:00 uur


naar boven