× Dashboard Contact FAQs Registreren Inloggen

Interorganisationele samenwerking: inzichten vanuit de wetenschap

Spreker(s)
Peter Bos (Fontys Hogeschool - Lectoraat Dynamische Talentinterventies)

Omschrijving
Samenwerken over de grenzen van organisaties lijkt overweldigend complex. Toch is die samenwerking noodzakelijker dan ooit. Alleen door verschillende disciplines, sectoren en organisaties bijeen te brengen, kunnen grote (maatschappelijke) vraagstukken aangepakt worden. Dat klinkt mooi, maar gaat niet vanzelf. In deze sessie staat de vraag "Hoe kunnen we interorganisationele samenwerking op effectieve wijze vorm geven?" centraal.

Om deze vraag te beantwoorden, kijken we vanuit een grootschalige wetenschappelijke literatuurstudie (Bryson, Crosby en Stone, 2015) naar interorganisationele en cross-sectionele samenwerking. We proberen inzicht te krijgen in de vraag wat deze literatuurstudie ons laat zien over elementen die bijdragen aan effectieve samenwerking over de grenzen van organisaties. Deze elementen worden gepresenteerd in een holistisch model, die tevens gebruikt kan worden als checklist om te kijken naar stimulerende/belemmerende interorganisationele factoren voor samenwerking. Ook is er aandacht voor de spanningsvelden en vraagstukken die dit type samenwerking met zich mee brengt. Tenslotte stellen we de vraag wat een specifieke vorm van interorganisationele samenwerking, hybride leeromgevingen, zouden kunnen leren van de opgedane inzichten.

Deze sessie is zeer geschikt voor 'bruggenbouwers' die acteren op het grensvlak van verschillende organisaties. Qua vorm betreft het hoofdzakelijk een digitale lezing met aan het einde een kort moment voor vragen.

Interessant voor jou omdat
Interorganisationele samenwerking is belangrijker dan ooit om de grote (maatschappelijke) vraagstukken van morgen aan te pakken. Deze sessie zoomt vanuit de wetenschappelijke literatuur in op de succes- en faalfactoren voor interorganisationele samenwerking. We sluiten de sessie af met zes praktische tips om interorganisationele samenwerking vorm te geven.

Type sessie
De Verdieping

Thema(s)
Samenwerken

Wanneer
woensdag 21 april 2021 van 15:15 tot 16:00 uur


naar boven