× Dashboard Contact FAQs Registreren Inloggen

Verander de arbeidsmarkt, begin dicht bij huis

Spreker(s)
Marian Thunnissen (Fontys)

Omschrijving
Een leven lang ontwikkelen (LLO) staat al geruime tijd op de agenda van nationale en internationale beleidsmakers. Tot voor de Corona-crisis leek LLO vooral een praat thema te zijn. Een thema dat zich kenmerkt door een trage en moeizame invoering, gerelateerd aan de betrokkenheid van een veelheid van actoren en betrokkenen op meerdere niveaus met elk hun eigen agenda en belangen. Ook heeft het thema geringe intentie om de krachten te bundelen en te zoeken naar een 'win-win' situatie. Om hier een impuls aan te geven pleite SER ook in 2019 voor een regionale aanpak. Door de Corona-crisis heeft deze regionale samenwerking in LLO een enorme impuls gegeven. Hoe makkelijk gaat dat? En wat zijn interessante ervaringen om van te leren?

Interessant voor jou omdat
Er gebeurt veel m.b.t. LLO, maar het opschalen naar regionaal en landelijk niveau is lastig. Deze zoektocht wordt door veel regio's ervaren en kennisdeling hierover kan inspirerend zijn. Ook is het voor de afzonderlijke projecten en actoren waardevol om te weten in welke context (en de dynamiek daarbinnen) zij opereren.

Type sessie
De Verdieping

Thema(s)
Kennis en innovatie

Wanneer
donderdag 22 april 2021 van 14:15 tot 15:00 uur

Downloads
[PDF] Infographic Ecosysteem LLO: samenwerkingsvragen
[PDF] Presentatie Marian Thunnissen - LLO in de regio


naar boven