× Dashboard Contact Registreren Inloggen

Lokaal samenwerken rondom inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid

Spreker(s)
Puk Witte (Stichting ABC)
Geert Hoogeboom (Stichting ABC)

Omschrijving
ABC heeft reeds jarenlange ervaring met inzet van taalambassadeurs (respectievelijk ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid). ABC heeft de visie dat structurele inzet van ervaringsdeskundigen, onder meer binnen een gemeentelijke context, sterk kan bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheidsvraagstukken.

Internationaal zijn er goede voorbeelden van hoe ervaringsdeskundigheid wordt ingezet bij de aanpak van laaggeletterdheid. Binnen het ABC-project "Innovatie Inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid" doen we momenteel op 14 plekken in het land ervaring op met het op lokaal niveau organiseren van netwerken van ervaringsdeskundigen. Samenwerken is daarbij van cruciaal belang: bijvoorbeeld tussen gemeente, opleiders, taalhuizen en het sociaal domein.

Onze inzichten en de ervaringen van lokale initiatieven en de taalambassadeurs zelf, delen we tijdens deze sessie.

Interessant voor jou omdat
Waardevolle inzichten en ervaringen voor iedereen die lokaal aan de slag wil met de inzet van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Type sessie
SPOT ON

Subtype sessie
Digitale workshop

Thema(s)
Samenwerken

Wanneer
woensdag 21 april 2021 van 13:15 tot 14:00 uur

De workshops en statafelgesprekken hebben een interactief karakter en hierdoor een maximum aantal deelnemers. Wees er dus snel bij!


naar boven