× Dashboard Contact FAQs Registreren Inloggen

Laaggeletterden leren het ons!

Spreker(s)
Maurice de Greef (Artéduc)

Omschrijving
Hoe bejegen je laaggeletterden voor succesvolle werving voor deelname aan trajecten basisvaardigheden? Aan welke criteria moet de bejegening van potentiële laagopgeleide deelnemers of laaggeletterde deelnemers voldoen om ze te motiveren tot deelname aan trajecten basisvaardigheden?
Om deze vragen te beantwoorden nam professor Maurice de Greef het perspectief van ervaringsdeskundigen mee in zijn onderzoek. Tijdens deze verdiepingssessie worden de eerste resultaten van het onderzoek en praktische handvaten gepresenteerd. In zijn onderzoek, dat hij in opdracht van de Expertisepunt Basisvaardigheden uitvoert, stelt hij dat de rol van ervaringsdeskundigen vaak onderbelicht is. Dat is een gemis aangezien zij een zeer belangrijke rol kunnen spelen in onderzoek. Juist ervaringsdeskundigheden weten goed te formuleren waarom ze zich wel of niet aangesproken voelen om deel te nemen aan een traject basisvaardigheden en hoe dat voor lotgenoten ook kan zijn. Er worden vragen aangekaart, zoals: "Wat zijn voor laaggeletterden 'triggers' in de bejegening en doorverwijzing?" en "Wat werkt in het motiveren van potentiële laagopgeleide en laaggeletterde deelnemers om deel te gaan nemen aan trajecten basisvaardigheden?".

Interessant voor jou omdat
Uit een recente enquête van de Expertisepunt Basisvaardigheden en Movisie blijkt dat beleidsmakers, welzijnsprofessionals, docenten en taalhuiscoördinatoren graag meer inzicht willen verkrijgen in de motivaties van laaggeletterden. Deze kennis willen ze benutten in hun werk, zodat zij de bejegening van hun doelgroep kunnen verbeteren. Dit biedt praktische handvaten voor deelnemers.

Type sessie
De Verdieping

Thema(s)
Kennis en innovatie

Wanneer
donderdag 22 april 2021 van 15:15 tot 16:00 uur

Downloads
[PDF] De laaggeletterde leert het ons_M. de Greef-21-4-2021


naar boven