× Dashboard Contact FAQs Registreren Inloggen

mboRijnland geeft Leven Lang Ontwikkelen concreet invulling met LLokaal

Spreker(s)
Sander van Ipenburg (MboRijnland)

Omschrijving
LLokaal is een fysieke en online service, die door actieve samenwerking met het werkveld en partners werkt aan een lerend regionaal netwerk. Ons doel is een gezonde en gelukkige arbeidsregio waarbij het onderwijs aansluit op de vraag.
De formule is een combinatie van een clubhuis waarvan je lid wordt, een luisterend oor vindt, kennis en netwerk wordt ontsloten en vooral een plek die je helpt met bij- en omscholen. In LLokaal staat het oriënteren op het vakmanschap van de belangrijkste regionale beroepen centraal.

Hoe creëer je een lerend regionaal netwerk?
Namens mboRijnland geeft Sander van Ipenburg (directeur LLokaal, voormalig Contractonderwijs) een interactieve presentatie, waarin de formule aan bod komt en je meer informatie krijgt over waarom de beroepenoriëntatie leidend is in onze formule. Ook gaat het over hoe we deze formule vanuit LLokaal met de opleidingen, het werkveld en de partners bottom-up op opzetten.

Gepersonaliseerd leren
In september 2021 opent mboRijnland de eerste LLokaal-vestiging, waarvan de pop-up vestiging nu al draait. In de waarom zit ook de transitie-uitdaging van mboRijnland. Hoe helpt LLokaal mboRijnland om zich van een traditionele onderwijsorganisatie om te vormen tot een flexibele integrale onderwijsorganisatie, waarbij gepersonaliseerd leren voor de reguliere- en werkveldstudenten mogelijk is?

Interessant voor jou omdat
Het onderwijs en de arbeidsmarkt duurzaam matchen? Wij delen graag onze filosofie, formule en leerervaringen en gaan daarover graag met jullie in gesprek, zodat we een ontmoetingsplaats creëren waarbij we streven naar een samenleving waarin iedereen arbeidsmarktrelevant blijft. Een lerend regionaal netwerk.

Type sessie
SPOT ON

Subtype sessie
Interactieve Presentatie

Thema(s)
Kennis en innovatie

Wanneer
donderdag 22 april 2021 van 14:15 tot 14:45 uur


naar boven