× Dashboard Contact FAQs Registreren Inloggen

Verscholen (van) leren

Spreker(s)
Robert Bouwhuis (Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT; Hogeschool Rotterdam)

Omschrijving
In deze bijeenkomst wordt het nieuw ontwikkelde instrument 'de waarderingsladder' toegelicht. Met dit instrument is het mogelijk om een gedeelde werkwijze te hanteren voor het erkennen, waarderen en certificeren van leerresultaten voor formeel, informeel en non-formeel leren.

Scholen hebben geen monopolie op leren. Tijdens het werk of door maatschappelijke ervaring wordt ook veel geleerd, dit leren is alleen niet altijd zichtbaar. Scholen of waarderingskamers hebben wel het vermogen om dat leren te formaliseren door het formuleren van standaarden op het gebied van beroepsbekwaamheid. Ook door examinatoren te benoemen, die in staat zijn om beroepshandelingen te wegen tegen deze standaarden en om tot een oordeel te komen over aspecten van beroepsbekwaamheid. Wanneer leren wordt erkend en gewaardeerd, wordt het leren ook zichtbaar voor anderen en verbetert de arbeidsmarktpositie van de persoon met een geformaliseerde leerervaring.

Het formaliseren van leren wordt gemakkelijker wanneer we een gemeenschappelijke taal spreken voor het beschrijven van leerresultaten. En wanneer we gemeenschappelijke (branche-, of opleidings-) referentiekaders hebben voor het erkennen en waarderen van leerresultaten (denk aan normen voor niveau, zwaarte/substantie, etc.).

De bijeenkomst bouwt voort op de inzichten uit de workshop die werd gehouden tijdens het SER-congres LLO in 2019. Zie www.slideshare.net/robert_bouwhuis/naar-een-nationaal-ecosysteem-voor-kwalificeren-en-leren-hoe-moeilijk-kan-het-zijn.

Interessant voor jou omdat
Organisaties hebben behoefte om te weten of hun (toekomstig) personeel in voldoende mate op de hoogte is van de actuele, state-of-the-art ontwikkelingen in het vakgebied waarin ze werkzaam zijn. Ook is er een maatschappelijke behoefte om talent niet verloren te laten gaan. Denk aan de mogelijkheden voor microcredentialing.

Type sessie
Statafelgesprekken

Thema(s)
Kennis en innovatie

Wanneer
donderdag 22 april 2021 van 15:30 tot 16:00 uur

De workshops en statafelgesprekken hebben een interactief karakter en hierdoor een maximum aantal deelnemers. Wees er dus snel bij!


naar boven