× Dashboard Contact FAQs Registreren Inloggen

Het creëren van een lerende en innovatieve organisatie: een theoretisch model en praktische aanpak

Spreker(s)
Linda Koopmans (TNO)

Omschrijving
Het ondersteunen en stimuleren van leren en innoveren van werkenden, vanuit de organisatie is een integrale uitdaging waarbij vele aspecten van de organisatie van invloed zijn. Om meer inzicht te krijgen in het bevorderen van lerend en innovatief gedrag heeft TNO een model ontwikkeld, waarin de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel) leren en (sociale) innovatie zijn opgenomen. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en laat zien hoe een organisatie vanuit verschillende "niveaus" leren en innoveren kan faciliteren en stimuleren. Om organisaties in de praktijk te ondersteunen om meer lerend en innovatief te worden, heeft TNO een stapsgewijze aanpak ontwikkeld. De aanpak bestaat onder meer uit een organisatiescan (digitale vragenlijst) en het gezamenlijk bepalen van de meest geschikte acties (interventies). Door deze aanpak is de kans zo groot mogelijk dat je als werkgever 'de juiste dingen doet' om leren en innoveren in de organisatie te faciliteren en stimuleren. Ook zijn we bezig om een overzicht van mogelijke acties te maken, zodat we organisaties een 'long list' van mogelijke acties kunnen bieden. Graag gaan we in dit deel interactief in gesprek met werkgevers.

Interessant voor jou omdat
Eén van de grootste uitdagingen voor werkgevers is om te bepalen hoe zij hun organisatie meer lerend en innovatief kunnen maken. Onze aanpak biedt handvatten en inspiratie voor mogelijke acties om de eigen organisatie meer lerend en innovatief te maken.

Type sessie
De Verdieping

Thema(s)
Kennis en innovatie

Wanneer
donderdag 22 april 2021 van 14:15 tot 15:00 uur

Downloads
[PDF] Presentatie slides


naar boven