DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen
Ontwikkeling Telt! Festival header

Op weg naar een skillsgericht arbeidsmarkt

Omschrijving

Toenemende arbeidsmarktdynamiek noodzaakt ons tot het fijnmaziger kijken naar wat iemand kan, wat iemand moet kunnen in een baan en wat iemand met een bepaalde scholingsinterventie kan leren. Dat fijnmaziger kijken doen we met behulp van één gemeenschappelijke skillstaal genaamd CompetentNL. En het mooie is dat deze taal open beschikbaar wordt gesteld aan publieke en private afnemers. Iedere organisatie op het snijvlak van leren en werken kan er gebruik van maken. In deze presentatie lichten we de ontwikkeling en mogelijke toepassing van CompetentNL nader toe.

Interessant voor u omdat

We maken deelnemers deelgenoot van de beweging naar een meer op skills-gerichte arbeidsmarkt. We inspireren hen om fijnmaziger naar leren en werken te kijken en stimuleren om aansluiting te zoeken bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke skillstaal CompetentNL

Type sessie

Studiosessie

Thema(s)

Veranderende arbeidsmarkt en samenleving

Subthema's

Wanneer

donderdag 22 september 2022 van 12:45 tot 13:30 uur

Chats