Woensdag 21 april - Samenwerken

Spitz congres & event
 11:00     11:15     11:30     11:45     12:00     12:15     12:30     12:45     13:00     13:15     13:30     13:45     14:00     14:15     14:30     14:45     15:00     15:15     15:30     15:45     16:00
Thuisshow: Samenwerken                                                   
De brug van afstuderen naar arbeidsmarkt                                                      
SER Overijssel en deltaWonen: 'de kracht van samenwerken'                                                      
De Bibliotheek en Randstad: samenwerken aan duurzame inzetbaarheid                                                         
Als je begrijpt wat ik bedoel? - Inbreng van taalambassadeurs                                                      
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een baan in zorg en welzijn. Hoe dan?                                                      
LLO versnellen in de Metalektro: faciliteren van een publiek/private opleidingsinfrastructuur                                                      
Informatiepunt Digitale Overheid op het ontwikkelplein in bibliotheek Hengelo                                                         
Beperkte basisvaardigheden? Dan zijn schulden bijna onvermijdelijk!                                                      
Hoe komen we tot structurele en duurzame loopbaanloketten, die toegankelijk, laagdrempelig, herkenbaar, onafhankelijk en deskundig zijn?                                                         
Alle hens aan dek voor Heroriëntatie Zelfstandigen in Friesland!                                                      
FastSwitch: Hoe samenwerking tussen publieke hogescholen leidt tot super omscholing                                                      
De succesvolle aanpak van laaggeletterdheid bij Verstegen!                                                      
Beroepsonderwijs dat werkt!                                                      
Learning Communities als succesvolle samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven: Wat, waarom en hoe? En SHAREHOUSE!                                                         
Cyclus laaggeletterde gezinnen doorbreken via de Gemeentelijke Gezinsaanpak                                                      
Lokaal samenwerken rondom inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid                                                      
LLO kan niet zonder regionale samenwerking                                                      
TMMT experimenten: digitale inclusie en digitale vaardigheden vergroten met innovatieve technologie                                                      
Hoe taal, cultuur én werk bijdragen aan perspectief voor werkzoekenden                                                         
Met een innovatieve open aanpak (mbo2030) samenwerken aan beroepsonderwijs voor nu en in de toekomst!                                                      
Samenwerking met Taalambassadeurs voor Corona Voorlichting                                                      
Volwasseneneducatie: Europa biedt volop kansen voor samenwerking!                                                         
Taalhuis en samenwerken. Doel of middel?                                                      
Groeimodel lokale aanpak laaggeletterdheid                                                      
Samen Thuis in Taal                                                      
Joop Akerboom                                                      
Skillshub Euregio Rijn Waal - Euregionale samenwerking op de Skills Based Arbeidsmarkt                                                         
Van Taalhuis naar Ontwikkelplein                                                      
Interorganisationele samenwerking: inzichten vanuit de wetenschap                                                      
IT Omscholing, hoe dan?                                                      
Taal in Beweging                                                      
Wat is er nodig om jezelf in het Nederlands echt te kunnen redden?                                                      
Stappen zetten in je loopbaan met een mbo-certificaat                                                         
Werk naar werk, een gat in de (arbeids)markt! #maarvoorwie                                                         
Introductie basisvaardigheden en aanpak van laaggeletterdheid                                                      


 De boegbeelden
 De Verdieping
 Statafelgesprekken
 SPOT ON
 Persoonlijk pareltje
 Plenaire liveshow