DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen
Ontwikkeling Telt! Festival header

Ontwikkeling Telt! Festival

22 september (online) en 13 oktober 2022 (Den Haag)

Na de succesvolle eerste editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER, ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt! Festival. Hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Vorig jaar deden ruim 2.500 deelnemers online mee. Op verzoek van velen van jullie, en omdat het weer kan, bestaat het festival dit jaar uit een combinatie van een online dag en een fysieke bijeenkomst. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal op beide festivaldagen. 

Wanneer?

22 september 2022     online bijeenkomst
13 oktober 2022          Postillion Den Haag (naast station Hollands Spoor)

Het ‘Ontwikkeling Telt! Festival’ is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen is een samenwerking van de ministeries OCW, SZW, EZK en de SER. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.

Voorstel indienen
De deadline voor het indienen van voorstellen is verstreken. Indieners van voorstellen ontvangen na 1 juni van de organisatie een terugkoppeling. 

Aanmelden
Wil je geen voorstel indienen maar wil je er dit jaar wel (weer) bij zijn? Je kunt kiezen voor één van de dagen, of beide dagen. Deelname is gratis. Reserveer de data alvast in je agenda en meld je hier aan.

Inloggen
Heb je je al aangemeld? Log hier in voor het Ontwikkeling Telt! Festival. Wachtwoord vergeten? Klik dan hier.

Thema's
Op beide dagen staan deze drie thema's centraal.

Iedereen doet mee
Hoe zorgen we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor een doorlopende leerlijn waarin de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen, maar ook digitale en gezondheidsvaardigheden een plek krijgen? Hoe kunnen 'kwetsbare' groepen zich blijvend ontwikkelen en meer regie krijgen over hun eigen leerroute? Deel je praktijkvoorbeelden of relevant onderzoek dat hierbij aansluit.

Succesvol samenwerken
Om iedereen goed mee te kunnen laten doen, is het hard nodig dat alle betrokken partijen goed en succesvol samenwerken en elkaar weten te vinden. Hoe kunnen we integraal samenwerken, elkaar versterken en het individu echt centraal stellen? Welke onverwachte samenwerkingen kunnen succesvol zijn? Welke knelpunten kom jij tegen en wat is nodig om die op te lossen? We horen graag jouw goede voorbeelden.

Veranderende arbeidsmarkt en samenleving
De enorme krapte op de arbeidsmarkt vormt dé uitdaging van deze tijd. Hoe stimuleren we mensen om zich om te scholen naar de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn? Hoe versterken we leren op de werkvloer? Hoe kunnen we mensen aanmoedigen meer regie te nemen op hun eigen ontwikkeling? Hoe maken we basisvaardigheden een integraal onderdeel van leven lang ontwikkelen, zodat een leven lang ontwikkelen ook voor alle praktisch geschoolden mogelijk wordt? We zien dat het belangrijk is dat ook werkgevers en onderwijsinstellingen een plek krijgen aan de tekentafel. Wie moet er nog meer aanschuiven? En ben jij een werkgever, waar het leren op de werkvloer, al helemaal zit ingebakken in de bedrijfscultuur? Deel dan jouw tips & tricks met andere werkgevers!

Chats